Program

Deltagelse i kurser/Seminar ?

Deltagelse i kurser og seminarer kræver tilmelding. Kan ske i Stævnekontoret, der ligger i Fregathavnen. Se kort.

Her kan du se programmet for stævnet. Programmet opdateres løbende. 

Træskibssammenslutningens deltagere ankommer mandag den 9. juli 2012.
Alle øvrige deltagere ankommer onsdag den 11. juli 2012.

Åbning af stævnet og standerhejsning sker onsdag den 11. juli 2012 kl. 17.00 på "Bastionen" ved Fregatten. Se kort

Mandag 9. juli
08.00 - 17.00  Stævnekontor åben
09.00 - 11.00  Jolletema - præsentation af jollerne og underviserne. Betegnelser på
09.00 - 11.00  tovværk,sejl og knob samt elementer af en skipperuddannelse. Overvejelser i

09.00 - 11.00  forbindelse med en havnemanøvre

13.00 - 15.00  Jolletemaet - sejltur med efterfølgende opklaring, elementer af en
09.00 - 11.00  skipperuddannelse. Havnemanøvrer


Tirsdag 10. juli
08.00 - 17.00  Stævnekontor åben
09.00 - 11.00  Jolletemaet - Betegnelser på tovværk samt knob. Vigeregler, elementer af
 09.00 - 11.00  skipperuddannelse. Overvejelser med ankring. Udluftning af
9.00 - 11.00     brændstofsystemet.

13.00 - 15.00  Jolletemaet - sejlads med vigemanøvrer. Opklaring.Elementer af
09.00 - 11.00   skipperuddannelse. Ankring, Sejladsmanøvrer
14.00 - 15.00  Skødshoved - turistsejlads - se Ebeltoft fra søsiden
15.30 - 16.30  Skødshoved - turistsejlads - se Ebeltoft fra søsiden
17.00 - 18.00  Skødshoved - turistsejlads - se Ebeltoft fra søsiden


Onsdag 11. juli
08.00 - 17.00  Stævnekontor åben
09.00 - 15.00  Deltagerne ankommer i løbet af dagen
09.00 - 11.00  Jolletemaet - Overvejelser i forbindelse med sejlads, vejret, afgang fra
09.00 - 11.00  havnen. Elementer af skipperuddannelse. Sikkerhed til søs.

13.00 - 15.00  "Jolletemaet - Redningsøvelser. Elementer af skipperuddannelse. Mand over
09.00 - 11.00  bord manøvrer.
ALTERNATIV: Førstehjælpskursus, tilmeldingsgebyr kr. 200,-
17.00              Standerhejsning - Officiel åbning af stævne.
18.00 - 20.00 Skødshoved - turistsejlads - se Ebeltoft fra søsiden
19.00              Fælles aften i teltet - grillen er tændt
19.00 - 21.00  Åbent skib på Ertholm og Alholm

Torsdag 12. juli
08.00 - 17.00  Stævnekontor åben + registrering Dansk Kystkulturseminar
07.00 - 09.00  Morgenmad i telte
09.00 - 16.00  "NORDISK KYSTKULTUR - SEMINAR - Se program her
09.00 - 11.00  Åbent skib på Ertholm og Alholm
10.00 - 12.00  Kuttertræf - Åbent Skib på de deltagende fiskekuttere

10.00 - 12.00  Bedømmelse af bådene og måling
10.00 - 13.00  Bustur til Nationalparken
14.00 - 15.00  Skødshoved - turistsejlads - se Ebeltoft fra søsiden

14.00              Sommermøde i teltet
15.00              Skippermøde for Eskadresejladsen
16.00 - 18.00  Eskadresejlads, samtlige deltagere
16.00 - 18.00  Skødshoved - se eskadresejladsen fra søsiden
1
9.00              Fælles aften i teltet - grillen er tændt
19.00
              Ebeltoft Harmonikaklub underholder

Fredag 13. juli
08.00 - 17.00 Stævnekontor åben
07.00 - 09.00 Morgenmad i teltet
09.00 - 15.30 "NORDISK KYSTKULTUR - SEMINAR -  Se programmet her
09.00 - 00.00  Skippermøde DFÆL, kapsejlads
09.00 - 11.00 Jolletemaet - havnemanøvrer og redningsøvelser. Elementer af
00.00 . 00.00  skipperuddannelse. Teori og øvelser efter forslag.

10.00 - 18.00  Kuttertræf i Fiskerihavnen, kystkulturudstilling
10.00 - 12.00  Kuttertræf - Åbent Skib på de deltagende fiskekuttere
11.00 - 15.00  Kapsejlads DFÆL, 2 sejladser
11.30              Redningsaktion - SOK helikopter
11.00 - 12.00  Skødshoved - se redningsaktion på nært hold på vandet
13.00 - 14.00  Skødshoved - se kapsejladsen på vandet

14.00 - 18.00  Kuttertræf i Fiskerihavnen, Marinemotorshow, Dansk Motorsamling
14.00 - 15.00  Kuttertræf - Marinemotorerne fra Dansk Motorsamling opstartes
1
4.00 - 18.00  Kuttertræf - Rygning af fisk, gratis smagsprøver
14.00 - 18.00  Kuttertræf - "Fyrskibets spillemænd" underholder
1
9.00              Festmiddag for alle tilmeldte. Præmieoverrækkelser, vurderingspriser m.m. 

Lørdag 14. juli
08.00 - 17.00  Stævnekontor åben
07.00 - 09.00  Morgenmad i teltet
09.00              Skippermøder, sejlskibe
09.00              Skippermøde, motorbåde og Fiskekuttere
10.00 - 12.00  Fiskekuttersejlads
10.00 - 18.00  Kuttertræf i Fiskerihavnen, kystkulturudstilling
10.00 - 14.00  Sejlads for motorbåde - (Tur til Øer-slusen ?)
11.00 - 12.00  Skødshoved - se kapsejladsen på vandet
13.00 - 14.00  Skødshoved - se kapsejladsen på vandet
 

13.00 - 16.00  Kuttertræf - Åbent Skib på de deltagende fiskekuttere
13.00 - 16.00  Kuttertræf i Fiskerihavnen, Marinemotorshow, Dansk Motorsamling
14.00 - 15.00  Kuttertræf - Marinemotorerne fra Dansk Motorsamling opstartes

13.00 - 16.00  Kuttertræf - Rygning af fisk, gratis smagsprøver
12.00 - 16.00  Kuttertræf - "Fyrskibets spillemænd" underholder
14.00 - 15.00  Marinemotorerne opstartes
11.00 - 14.00  Kapsejlads
12.00 - 16.00  Flyvefisken - Udeservering og rejepillekonkurrence
19.00              Fælles aften i teltet - grillen er tændt

Søndag 15. juli
08.00 - 17.00  Stævnekontor åben
07.00 - 09.00  Morgenmad i teltet
09.00              Præmieoverrækkelse - kapsejlads
09.20              Afslutning af stævnet - nedtagning af stander
14.00 - 17.00  Skødshoved - Turisttur for sejl - Deltag aktivt i sejladsen