Stævnet afholdes i samarbejde mellem Foreningen af Dansk Kystkultur, Nationalpark Mols Bjerge, Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer, Foreningen til Aalekvasen Rigmors bevarelse, Træskibssammenslutningen samt lokale maritime foreninger og frivillige medlemmer fra disse organisationer.

Landsforeningen Kystkultur

 

Landsforeningen Kystkultur har til formål at styrke identitet og bæredygtig anvendelse af de danske kyster og havet. Se mere her.

TS

Træskibs Sammenslutningen har til formål at fremme vedligeholdelsen og bevarelsen af ældre brugsfartøjer. Se mere her.

DFÆL

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer har til formål at fremme vedligeholdelsen og bevarelsen af ældre lystfartøjer. Se mere her.

Ålekvasen Rigmor

Foreningen har som formål at bevare, vedligeholde og tilbageføre Ålekvasen Rigmor til den oprindelige udførelse og aptering i 1935. Se mere her.